TOEGANKELIJK & TRANSPARANT

Aanbod Praktijk

Voor de meesten is het een grote stap om naar een therapeut te stappen. Over het algemeen hebben 1 op de 4 personen in Vlaanderen specifieke noden. Vaak blijven deze onopgemerkt. De stap naar een therapeut is een teken van zelfzorg! 

Klinisch Orthopedagoog, MSc Johan Weigl

Menukaart - Aanbod Praktijk 

 • Ondersteunin in eerstelijn (voorheen ELP): 
  - Eerste kennismaking orthopedagogiek (handelingswetenschap) 
  - Eerste kennismaking psychotherapie (relatie- & gezinstherapie) 
  - Ouderschapsbegeleiding 
  - Gezinsbegeleiding 
  - Gedragsproblemen
  - ADHD & ASS  
  - Emotieregulatie 
  - Verstandelijke beperking (bv. VAPH)

 •  Screening in eerstelijn: 
  - Handelingsgerichte diagnostiek (Wat kunnen we doen?*) 
  - Intelligentieonderzoek (IQ > 5 jaar, WISC-IV-NL)  - niet gesubsidieerd -
  - Screening Sociaal Emotionele ontwikkeling (EQ: SEN-SEO, ABAS-3)
  - Screening Aandachtsonderzoek (ADHD)
  - Screening Persoonlijkheidsonderzoek (karakter) 
  - Screening Sociaal emotionele ontwikkeling (EQ)
  - Screening Autismespectrumstoornis (ASS)
  - *Geen klassieke classificerende diagnostiek (wij hebben geen psychiater in ons team) 


 • Behandeling in eerstelijn (voorheen G-ELP): 
  - Gezinstherapie / familietherapie (systeemtherapie)
  - Relatietherapie / partnertherapie (systeemtherapie)
   


 • Bovenstaande is een kort overzicht van ons meest frequente aanbod. Wij werken hoofdzakelijk vraaggericht. Ons aanbod is hoofdzakelijk gebaseerd op wettenschappelijk bewezen interventies. De uitspraak van dr. Irvin Yalom "voor iedere patiënt dient een nieuwe therapie ontwikkeld te worden" sluit goed aan op onze postmoderne werking. 

  Publicatiedatum van deze webpagina: 11/03/2024Sleutelwoorden: Pleegzorg CLB CAW JAC OverKop ASS ADHD IQ EQ Intelligentie aandacht concentratie pesten slachtoffer alcohol drugs vechtscheidingen relatie gezin scheiding VAPH RIZIV GGZ psycholoog therapeut angsten emoties gevoelens emotieregulatie PrOP