Organisatie


Missie en visie

De 'Groepspraktijk Hageland' is de naam van de zelfstandige activiteiten van MSc. J.A. Weigl (als natuurlijk rechtspersoon). De naam is bewust gekozen en geeft een bondige samenvatting van de visie en missie van de geleverde diensten. Professionele zorg en effectieve interventies is het best bewezen volgens het Scandinavisch model. Dit vraagt om nauwe samenwerking tussen professionele hulpverleners. De samenwerking van mijn zelfstandige activiteiten beperken zich niet tot de bakstenen/muren van mijn eigen privépraktijk (startup, anno 2020). Enkel 'samen' kunnen wij het welzijn van mensen versterken. Kinderen en jongeren hebben veel veerkracht! Maar, dit wil niet zeggen dat alles vanzelfsprekend is. Het kinderrechtenverdrag steunt dan ook de kinderen en ouders in een samenleving met veel verwachtingen.


"It takes a village to raise a child"


Deze uitspraak komt uit Afrika en is niet alleen geldig voor de familie, maar ook voor alle betrokken professionele hulpverleners uit dezelfde omgeving (village/dorp of gemeente). Met andere woorden, het is ' geen' klassieke groepspraktijk, maar een moderne 'groeps'praktijk die outreachend/mobiel en multidisciplinair samenwerkt met andere hulpverleners en organisaties. De groep als dorp, regio en team van verschillende mensen. 


Samenwerking 

De Groepspraktijk Hageland heeft een samenwerkingsovereenkomst met het GGZ netwerk YUNECO en DILETTI. Wij werken frequent samen met Huisartsen, CGG, 1gezin1plan, CLB's, Buren voor Buren, Sporen vzw, OverKop Huis, UZ Leuven, etc. 


Met enkele personen werken wij frequent mee samen, deze personen staan hieronder weergegeven. 


Algemene informatie

Bij de Groepspraktijk Hageland gelden de patiëntenrechten. Meer informatie hierover kunt u lezen in deze brochure.  


Coach

COGMED & EUREKA 


Caitlin Luypaerts

Klinisch Orthopedagoog
Gezinstherapeut i.o. 


Johan Weigl 

Coach

Rots en Water Trainer

Leen

Dehaene

Secretariaat

Boekhouding


Yuan
Zhang